LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Piatkovas, Kazačinskojės, Krasnojarsko kr., RSFSR