LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Momotovas, Kazačinskojės, Krasnojarsko kr., RSFSR