LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Strelka ant Angaros, Jeniseisko, Krasnojarsko kr., RSFSR