LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Vuktylas, Ustj Kulomo, Komi ASSR, RSFSR