LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Zarečjė, Troicko Pečiorsko, Komi ASSR, RSFSR