LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Dozmeras, Kožvos (d. Pečioros), Komi ASSR, RSFSR