LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Arbažas, Arbažo, Kirovo sr., RSFSR