LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kiusiuras, Buluno, Jakutijos ASSR, RSFSR