LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Zablagaras , Zalarių, Irkutsko sr., RSFSR