LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Cholmogojus (Lenino kol., kol „Pobeditel“), Zalarių, Irkutsko sr., RSFSR