LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Tajturka , Usolskio, Irkutsko sr., RSFSR