LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Uzkij Lugas, Usoljskio (d. Čeremchovo), Irkutsko sr., RSFSR