LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Gadalejus , Tulūnoj, Irkutsko sr., RSFSR