LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Zarbė, Tangujaus, Irkutsko sr., RSFSR