LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Serebrovas, Taišeto, Irkutsko sr., RSFSR