LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Čeremšanka (Čkalovo kol.), Taišeto, Irkutsko sr., RSFSR