LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Čeremšanka (Čkalovo kol.), Taišeto, Irkutsko sr., RSFSR