LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Olchonas , Olchonskio, Irkutsko sr., RSFSR