LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Soloncai, Nižneudinsko, Irkutsko sr., RSFSR