LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kalininas l (Калининo v.), Echirit Bulagatskio, Ust Ordynskio Buriat Mongolijos nac. ap., Irkutsko sr., RSFSR