LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kurtujus, Čeremchovo, Irkutsko sr., RSFSR