LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Zencovas, Alzamajaus, Irkutsko sr., RSFSR