LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Vesiolas, Alzamajaus, Irkutsko sr., RSFSR