LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kliučiai, Alzamajaus, Irkutsko sr., RSFSR