LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kliučiai (Malenjkovo kol.), Alarskio, Ust Ordynskio Buriat Mongolijos nac. ap., Irkutsko sr., RSFSR