LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Karasukas (Dzeržinskio sovch. ferma Nr. 3)

Rajonas: Karasuko

Kraštas/respublika: Altajaus kr.(vėliau Novosibirsko kr.)

Valstybė: RSFSR