LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

67-asis kvartalas

Rajonas: Ust Pristanės

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR

 67-as kvartalas – miško kirtimo punktas ir laikina darbininkų gyvenvietė Ust Pristanės rajone, pusiaukelėje tarp Čekanichos ir Červiankos kaimų.

Tremtiniai į 67-ąjį kvartalą atvežti 1941 m. rudenį – 1942 m. pradžioje, iš Barnaulo. Čia pateko apie 40 tremtinių iš Lietuvos. Tarp jų - būsimas tiksliųjų mokslų daktaras Algirdas Šukys (1927–2018) su mama Petrilaite Marija Šukiene ir seserimi Danute, žymaus istoriko Adolfo Šapokos tėvas Juozas Šapoka ir 1941 m. Rešotų lageryje žuvusio jo brolio girininko Jono Šapokos šeima.

67-asis kvartalas buvo vienas didesnių miško kirtimo punktų apylinkėse. Čia darbininkams buvo pastatyta keliolika barakų ir nedidelių trobų. 67-ojo kvartalo apylinkėse veikė Červiankos artelei priklausisi deguto varykla ir didelė lentpjūvė. Netoli gyvenvietės veikė nedidelis medicinos punktas, tremtinius „prižiūrėjusio“ komendanto pavaduotojo namelis, valgykla, nedidelė parduotuvė, duonos kepykla ir pirtis. Dauguma tremtinių dirbo įvairius miško pramonės darbus: kirto ir genėjo medžius, lentpjūvėje gamino buožes šautuvams ir malkas kurui gyvenvietės įstaigų reikmėms bei sunkvežimių dujų generatoriams.

1942–1944 m. 67-ojo kvartalo gyvenvietė sunyko. Dalis tremtinių 1942 m. vasarą buvo išvežti į Jakutiją, dalis perkelti dirbti į 69-ąjį kvartalą arba Čekanichą. Daug vietinių gyventojų – mobilizuoti į Raudonąją Armiją. Ištuštėjusi gyvenvietė išnyko. Buvę tremtiniai XX a. pabaigoje vykę lankyti buvusių tremties vietų, nerado net lietuvių gyventų barakų liekanų – viskas vėl buvo užaugę mišku.

Kapinės. Žinomi du tremtyje mirę lietuviai. Apie jų palaidojimo vietą žinių nėra.