LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Červianka

Rajonas: Ust Pristanės (d.Troickojės)

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR

 Červianka (rus. Червянка) – nedidelis kaimelis Ust Pristanės (d. Troickojės) rajone. Nuo dabartinio rajono centro Troickojės nutolęs apie 59 km į pietvakarius.

1942 m. pradžioje į Červianką iš Barnaulo atvežta 15 tremtinių (3 lietuvių ir 2 žydų šeimos iš Utenos). Kiek anksčiau į kaimo apylinkes atitremta nemažai lenkų iš 1939 m. Sovietų Sąjungos užimtų Lenkijos Respublikos teritorijų. Karo metais Červiankos tremtiniai gyveno nedideliame miško kirtimo punkte, kiek atokiau nuo kaimo centro (58-ajame kvartale). Ten, iškirstoje miško aikštelėje,  stovėjo 2 barakai. Viename iš jų, lentomis atskirtose patalpose, buvo įrengta pirtis ir parduotuvė. Prieš atvežant tremtinius 58-ajame kvartale jau dirbo į darbo batalionus mobilizuoti Altajaus krašto gyventojai. Čia jie kirto medžius, gamino šautuvų buožes. Atvežus lietuvius, 58-ajame kvartale buvo įrengta nedidelė pradinė mokykla. Karo metais į Červiankos apylinkes ir 58-ąjį kvartalą atvežta kalmukų tremtinių. 58-ajame kvartale jie apgyvendinti atskirame barake. Daug kalmukų čia mirė. Besibaigiant karui išgyvenę kalmukai buvo išvežti kitur, o jų barake apgyvendinti Pavolgio vokiečiai.

1945 m. rudenį Lietuvos tremtiniai iš 58-ojo kvartalo perkelti į Červiankos kaimą. Gyvendami Červiankoje tremtiniai ir toliau dirbo miško darbus: kirto medžius, genėjo šakas, rinko sakus.

Po 1947 m. tremtinių Červiankoje neliko. Iš Utenos ištremta Segelių šeima buvo perkelti atgal į Barnaulą, likusieji – pabėgo į Lietuvą. 4 bėgliai vėliau buvo suimti ir grąžinti į tremtį. Zenonas Kardonas su mama Marija atvežti į Ust Pristanės rajono centrą – Ust Čaryšo Pristanę.

Červiankos kaimas išliko. Šiuo metu čia gyvenama.

Kapinės.Červiankos apylikėse išliko lenkų tremtinių kapinės. Jose 1942 m. palaidotas miręs naujagimis. Daugiau žinių apie mirusius nėra.