LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

7-asis miško kirtimo punktas arba Raileschozas

Rajonas: Troickojės

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR

 7-as miško kirtimo punktas arba Raileschozas (rus. Райлесхоз) – miško darbininkų gyvenvietė Troickojės rajone, apie 5–7 km į pietus nuo Borovliankos kaimo.

1941 m. vasarą į 7-ą punktą atvežtos kelios tremtinių šeimos iš Kauno. Tarp jų - buvęs prekybinio garlaivio „Kretinga“ kapitonas Eduardas Sliesoraitis su žmona Vincenta ir dukra Sigita. 7-asis punktas buvo medkirčių gyvenvietė miško dauboje, prie nedidelio ežero. Čia vietos darbininkams buvo pastatyta apie 20 medinių trobų, veikė pradinė mokykla ir duonos kepykla. Dauguma tremtinių badavo, kentė maliarijos ir dizenterijos protrūkius. Kartu su vietiniais darbininkais tremtiniai 7-ame punkte kirto miškus, genėjo ir degino šakas.

1942 m. vasarą dauguma tremtinių iš 7-ojo punkto kartu su Borovliankos tremtiniais buvo išvežti į Jakutiją. Dalis į Bykovą, Buluno rajone, kiti – Janos upės deltą, Ust Janos rajone.