LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Južakovo miško kirtimo ir išvežimo punktas, Dvidešimt penktasis (25) barakas

Rajonas: Troickojės

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR