LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

25-asis barakas

Rajonas: Troickojės

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR

 25-as barakas– nedidelė išnykusi miško darbininkų gyvenvietė, Južakovo mechanizuoto miško ruošos punkto padalinys Nr. 5 (kitais duomenimis – Nr. 4) Troickojės rajone.

1941 m. rudenį į 25-ąjį baraką iš Barnaulo miesto ir kitų Južakovo mechanizuoto miško ruošos punkto gyvenviečių perkeltas keletas tremtinių šeimų iš Lietuvos. Tarp jų – gen. Stasio Raštikio tėvai Bernardas ir Antanina Raštinkiai su vaikais Adele ir Liudu. Iš viso 25-ajame barake galėjo būti apie 30 tremtinių, daugiausia - lietuvių, keletas Lietuvos žydų šeimų. Prieš atvežant lietuvius 25-ajame barake jau buvo apgyvendintos kelios lenkų tremtinių šeimos. 1941 m. rudenį lenkai buvo paleisti iš tremties ir po kurio laiko išvyko.

Gyvenvietėje stovėjo senas ilgas barakas, kuriame apgyvendinta dauguma tremtinių, ir trys nedidelės trobelės. Vienoje iš jų buvo įrengta valgykla ir parduotuvė, kitoje gyveno gyvenvietės viršininkas su šeima, trečioje – patalpa malkoms džiovinti ir nedidelis gyvenamas kambariukas, kuriame įsikūrė keletas į baraką netilpusių tremtinių. Apie gyvenvietę buvusi tremtinė Teklė Grigienė vėliau prisiminė: „Miške gyvenančios rusų šeimos skurdo, nelaikė nei karvių, nei paršelių – jokio gyvulėlio. Parduotuvė dažniausiai buvo užrakinta: nebuvo kuo prekiauti, išskyrus arbatžoles, cikorijos kavą ir druską. Virtuvėje darbininkai galėjo nusipirkti vieną lėkštę sriubos – rasolniko, kur plaukiodavo kelios perlinės ar avižinės kruopos su agurkų grūdeliais ir luobelėm. Tą lėkštę sriubos dalindavausi su dukrele. Trūko maisto. Duoną atveždavo iš už 12 km, vietoje kepyklos nebuvo. Žiemą, kol atveždavo duoną, ji sušaldavo ir atšildyta labai trupėjo. Kai jokio kito maisto nebuvo, mažiau nei 1 kg duonos dviem buvo mažai.

Tremtiniai dirbo įvairius miško ruošos darbus. Fiziškai stipresni  buvo verčiami kirsti miškus, kiti dirbo nedidelėje lentpjūvėje, kur buvo gaminamos medinės kaladėlės, vadinamosios „čiurkos“ – kuras sunkvežimių dujų generatoriams.

1942 m. lietuviai tremtiniai buvo iškelti iš 25-ojo barako į kitas gyvenvietes. Dauguma perkelti į Mnogoozerną (Južakovo mechanizuoto miško ruošos punkto 2-ąjį skyrių), apie 10 žmonių išvežta į Jakutiją, daugiausia Buluno rajoną (Trofimovską ir kitas gyvenvietes).

Kapinės. Žinoma apie vieną mirusią tremtinę. Daugiau duomenų apie mirusius ir jų palaidojimo vietą nėra.