LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Beriozovkos sovch.

Rajonas: Srostkių

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR