LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Stepnojė

Rajonas: Rodino

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR

 Stepnojė (rus.Степное) – kaimas Rodino rajone, apie 25 km į šiaurės rytus nuo rajono centro. Stepnojė įkurta XX a. 4-ojo dešimtmečio pradžioje. Iš pradžių čia veikė nedidelė Rodino tarybinio ūkio gyvenvietė (3-oji ferma). 1942 m. gyvenvietė tapo naujai įsteigto Stepnojės tarybinio ūkio centru. 1959 m. kaimui suteiktas dabartinis jo pavadinimas.

            Pirmieji tremtiniai iš Lietuvos į Stepnoję atvežti 1941 m. liepą. 5-ojo dešimtmečio viduryje į kaimą perkelta dar keletas tremtinių iš aplinkinių Rodino rajono gyvenviečių. Iš viso 1941–1956 m. tremtyje Stepnojės kaime gyveno apie 15–20 lietuvių. Dalis tremtinių buvo apgyvendinti kaimo pradinėje mokykloje, kiti gyveno apleistuose tvartuose.        Vėliau visi buvo išskirstyti gyventi kartu su vietiniai kaimo gyventojais. Keli tremtiniai buvo perkelti į nedidelį Kamyšenkos kaimelį, už 8 km nuo Stepnojės, kur gyveno ir dirbo nedideliame veltinių ceche. Stepnojės kaime likę tremtiniai ganė avis, dirbo kitus gyvulininkystės ir žemės ūkio darbus.

            1947–1948 m. iš Stepnojės į Lietuvą pabėgo beveik visos tuo metu čia gyvenusios tremtinių šeimos (LGGRTC duomenimis 14 asmenų). 1949 m. pradžioje dauguma šių žmonių buvo suimti, nuteisti trims metams lagerio, vėliau grąžinti į tremties vietas Altajaus krašte, daugiausia į Stepnoję ir Barnaulą. 1956–1958 m. į Stepnoję sugrąžintiems tremtiniams buvo leista išvykti į Lietuvą. Dauguma sugrįžo iki 1961 m. Stepnojės kaimas išliko. Šiuo metu čia gyvenama.

            Apie kapines žinių nėra.