LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bobrovka

Rajonas: Barnaulo (d.Pervomaiskojės)

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR

  Bobrovka(rus. Бобровка) – kaimas Barnaulo (d. Pervomaiskojės) rajone, esantis apie 35 km į pietus nuo Barnaulo.

1941 m. rudenį į Bobrovką iš Barnaulo atvežta apie 30 tremtinių. Bobrovka buvo vienas seniausių kaimų regione, įkurtas dar XVIII a. pradžioje. Antrojo pasaulinio karo metais tai buvo gana didelė gyvenvietė. Čia veikė stambus miško chemijos pramonės ūkis. Jam priklausė keletas terpentino ir deguto gamyklų, miško kirtėjų ir sakintojų gyvenviečių aplinkiniuose miškuose. Tarp jų - 42-o kvartalo gyvenvietė.

1942 m. dauguma Bobrovkoje gyvenusių tremtinių buvo išvežti į Jakutiją, daugiausia  į Ust Janos rajono gyvenvietes. Bobrovkoje liko tik kelios tremtinių šeimos. Jos gyveno už poros kilometrų nuo kaimo – buvusios „Bolševiko“ terpentino gamyklos (rus. „Завод Большевик“) teritorijoje. Čia stovėjo keli barakai, kuriuose tremtiniai gyveno kartu su vietiniais darbininkais. Daugiausia jie dirbo miškuose – kirto medžius, rinko sakus. 1945 m. į Bobrovką perkelta keletas tremtinių iš Raskazichos kaimo ir kitų aplinkinių tremties vietų.

1946–1947 m. dauguma Bobrovkos tremtinių pabėgo į Lietuvą. Likusieji 1956–1958 m. buvo paleisti iš tremties.  Bobrovkos kaime šiuo metu gyvenama.