LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

69-asis kvartalas

Rajonas: Ust Pristanės

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR

 69-asis kvartalas – išnykusi sakų rinkėjų ir kitų miško darbininkų gyvenvietė Ust Pristanės rajone.

1943–1944 m. į 69-ąjį kvartalą perkelta dalis 67-ojo kvartalo tremtinių (apie 20 žmonių). 69-asis kvartalas buvo nedidelė, nuošali gyvenvietė, priklausiusi Klepikovo miško chemijos pramonės ūkiui. Visi tremtiniai, vietiniai darbininkai ir viršininkai gyveno viename tašytų pušinių lentų barake. Atskiroje barako patalpoje buvo įrengta nedidelė parduotuvė. Tremtiniai ir keli karo metais į Raudonąją Armiją nemobilizuoti darbininkai (daugiausia - vietinės moterys) čia rinko sakus, žiemomis žymėdavo, ruošdavo pušis kitų metų sakų rinkimo sezonui, kirsdavo nusakintas pušis.

69-ojo kvartalo gyventojų buitis buvo labai skurdi. Dažnai pritrūkdavo duonos, todėl į gyvenvietę atveždavo tik nedideles miltų porcijas. Žiemą, kai miško kelius užpustydavo pūgos, duonos ar miltų neveždavo. Tada parsigabenti maisto į artimiausią Klepikovo gyvenvietę vykti kartu su 69-ojo kvartalo pardavėja tekdavo patiems tremtiniams, dažniausiai - miškuose nedirbusiems vaikams. Žmonės čia susidūrė su visišku sovietinės biurokratijos absurdu – vos už kelių kilometrų nuo 69-ojo kvartalo veikė kito miškų ūkio kepykla, bet ji priklausė kitai žinybai, todėl maisto pusbadžiu gyvenantiems 69-ojo kvartalo darbininkams joje neduodavo.

Tremtiniai išgyvendavo iš sakų likučių virdami kramtomąją gumą (vadinamąją „živicą“), kurią vietiniai naudojo burnos higienai ir nuo apsaugai nuo skorbuto. Ją vaikai gabendavo į Altajaus stepių kaimus ir mainydavo į ten gyvenusių kolūkiečių augintas bulves.  Kelios tremtinės buvo suimtos kratų metu barake aptikus paslėptus sakus. Viena iš jų, Petrilaitė Marija Šukienė, gabenama į kalėjimą sugebėjo pabėgti, buvo priversta slapstytis gretimuose kaimuose. Vaikai (Algirdas ir Danutė Šukiai) apie 2 metus nežinojo apie mamos likimą, kol jai sugrįžus šeima persikėlė į Čekanichos kaimą, vėliau - į Čaryšo tarybinio ūkio gyvenvietę gretimame Ust Kalmankos rajone.

1946–1947 m. dauguma 69-ajame kvartale gyvenusių tremtinių pabėgo iš tremties ir sugrįžo į Lietuvą. 69-asis kvartalas, kaip ir dauguma aplinkinių  miško darbininkų gyvenviečių, išnyko.