LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kočkai

Rajonas: Rodino

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR

 Kočkai (rus. Кочки) – kaimas Rodino rajone, apie 30 km į pietryčius nuo rajono centro. Kočkų kaimas įkurtas XIX a. pabaigoje.

1941 m. vasarą į Kočkus atvežta keletas lietuvių tremtinių šeimų (apie 10 žmonių) iš Trakų rajono. Tuo metu Kočkai buvo gana didelis kaimas. 1926 m. čia gyveno 3,5 tūkst. žmonių. Tremtiniai buvo apgyvendinti darbininkų barakuose. Vėliau kai kuriems pavyko pasistatyti nuosavus, iš molio drėbtus, nedidelius namelius.

1947–1950 m. dauguma Kočkų tremtinių pabėgo į Lietuvą. 1947 m. pabėgusi Apolonija Rusienė Lietuvoje buvo suimta, 3 metus kalinta lageryje, 1951 m. grąžinta į tremtį Kočkuose. 1958 m. sugrįžo į Lietuvą. Kočkų kaimas išliko, tačiau XX a. pabaigoje gerokai sumažėjo. Šiuo metu čia gyvenama.