LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Ust Anga

Rajonas: Molčianovo

Kraštas/respublika: Tomsko sr.

Valstybė: RSFSR