LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Vižajus (Ivdellagas)

Rajonas: Ivdelio

Kraštas/respublika: Sverdlovsko sr.

Valstybė: RSFSR