LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206051 Vytautas Žygas 1917 Švenčionių suėmimas 1946 Kemerovo sr.
206052 Stefanija Žygelienė 1907 Kėdainių tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
206053 Stanislava Žygelienė 1888 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. 1943-11-04 grįžo
206054 Aleksandras Žygelis 1891 Kauno suėmimas 1941 Lietuva
206055 Boleslovas Žygelis 1887 Kauno suėmimas 1941 Sverdlovsko sr.
206056 Eimutis Žygelis 1933 Kėdainių tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
206057 Kazys Žygelis 1900 Kėdainių suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
206058 Rimutis Žygelis 1933 Kėdainių tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
206059 Danutė Žygelytė 1931 Kėdainių tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
206060 Adolfina Žygienė 1892 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31 grįžo
206061 Marijona Žygienė 1919 Panevėžio suėmimas 1953 Komija 1956-04-28 grįžo
206062 Ona Žygienė 1905 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03 grįžo
206063 Regina Žygienė 1922 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-21 grįžo
206064 Zofija Žygienė 1889 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-21 grįžo
206065 Francišekas Žygis 1910 suėmimas Saratovo sr.
206066 Vladislavas Žygis 1903 suėmimas Ukraina
206067 Piotras Žygis 1913 suėmimas Ukraina
206068 Vacys Zygmanta 1900 Vilkaviškio suėmimas 1944 Kazachija
206069 Zigmas Zygmanta 1924 Marijampolės suėmimas 1945 Archangelsko sr. 1956-05-08
206070 Aldona Zygmantaitė 1936 Prienų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1955-03-20 grįžo
206071 Birutė Zygmantaitė 1931 Prienų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1955-03-20 grįžo
206072 Alfonsas Zygmantas 1943 Prienų tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
206073 Dominykas Zygmantas 1929 Raseinių suėmimas 1952 Totorija 1953-04-26
206074 Vladas Zygmantas 1915 Marijampolės suėmimas 1945 Lietuva
206075 Juzefas Zygmuntas 1910 suėmimas Lietuva
206076 Juzefas Zygmuntas 1910 suėmimas Saratovo sr.
206077 Antanas Žygus 1891 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31 grįžo
206078 Antanas Žygus 1935 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31 grįžo
206079 Kazys Žygus 1932 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31 grįžo
206080 Emilija Žygutė 1929 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31 grįžo
206081 Janina Žygutienė 1920 Radviliškio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-11-24 grįžo
206082 Janina Žygutienė 1920 Radviliškio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-11-25 grįžo
206083 Veronika Žygutienė 1912 Trakų suėmimas 1947 Lietuva
206084 Edvardas Žygutis 1920 Kaišiadorių suėmimas 1947 Mordovija 1954-10-08
206085 Jonas Žygutis 1928 Kaišiadorių suėmimas 1946 Lietuva
206086 Jonas Žygutis Kaišiadorių nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
206087 Jonas Žygutis Kaišiadorių nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
206088 Vitalija Žygutytė 1947 Radviliškio tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206089 Adelė Zykaitė 1942 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-03 grįžo
206090 Marytė Zykaitė 1944 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-03 grįžo
206091 Edvardas Zykas 1909 suėmimas Ukraina
206092 Vaclavas Zykas 1898 suėmimas Saratovo sr. mirė tremiant
206093 Irina Zykova 1945 Utenos tremtis 1949 Irkutsko sr.
206094 Jefimija Zykova 1920 Utenos tremtis 1949 Irkutsko sr.
206095 Jevgenija Zykova 1949 Utenos tremtis 1949 Irkutsko sr.
206096 Praskovja Zykova 1942 Utenos tremtis 1949 Irkutsko sr.
206097 Loginas Zykovas 1913 Utenos suėmimas 1948 Kazachija negrįžo
206098 Michailas Zykovas 1899 Kauno suėmimas 1940 Komija mirė lageryje
206099 Jonas Zykus 1911 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
206100 Julius Zykus 1891 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-03 grįžo