LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
101 Edvardas Zykas 1909 suėmimas Ukraina
102 Marytė Zykaitė 1944 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-03 grįžo
103 Adelė Zykaitė 1942 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-03 grįžo
104 Vitalija Žygutytė 1947 Radviliškio tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
105 Jonas Žygutis Kaišiadorių nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
106 Jonas Žygutis Kaišiadorių nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
107 Jonas Žygutis 1928 Kaišiadorių suėmimas 1946 Lietuva
108 Edvardas Žygutis 1920 Kaišiadorių suėmimas 1947 Mordovija 1954-10-08
109 Veronika Žygutienė 1912 Trakų suėmimas 1947 Lietuva
110 Janina Žygutienė 1920 Radviliškio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-11-25 grįžo
111 Janina Žygutienė 1920 Radviliškio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-11-24 grįžo
112 Emilija Žygutė 1929 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31 grįžo
113 Kazys Žygus 1932 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31 grįžo
114 Antanas Žygus 1935 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31 grįžo
115 Antanas Žygus 1891 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31 grįžo
116 Juzefas Zygmuntas 1910 suėmimas Saratovo sr.
117 Juzefas Zygmuntas 1910 suėmimas Lietuva
118 Vladas Zygmantas 1915 Marijampolės suėmimas 1945 Lietuva
119 Dominykas Zygmantas 1929 Raseinių suėmimas 1952 Totorija 1953-04-26
120 Alfonsas Zygmantas 1943 Prienų tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
121 Birutė Zygmantaitė 1931 Prienų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1955-03-20 grįžo
122 Aldona Zygmantaitė 1936 Prienų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1955-03-20 grįžo
123 Zigmas Zygmanta 1924 Marijampolės suėmimas 1945 Archangelsko sr. 1956-05-08
124 Vacys Zygmanta 1900 Vilkaviškio suėmimas 1944 Kazachija
125 Piotras Žygis 1913 suėmimas Ukraina
126 Vladislavas Žygis 1903 suėmimas Ukraina
127 Francišekas Žygis 1910 suėmimas Saratovo sr.
128 Zofija Žygienė 1889 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-21 grįžo
129 Regina Žygienė 1922 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-21 grįžo
130 Ona Žygienė 1905 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03 grįžo
131 Marijona Žygienė 1919 Panevėžio suėmimas 1953 Komija 1956-04-28 grįžo
132 Adolfina Žygienė 1892 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31 grįžo
133 Danutė Žygelytė 1931 Kėdainių tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
134 Rimutis Žygelis 1933 Kėdainių tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
135 Kazys Žygelis 1900 Kėdainių suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
136 Eimutis Žygelis 1933 Kėdainių tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
137 Boleslovas Žygelis 1887 Kauno suėmimas 1941 Sverdlovsko sr.
138 Aleksandras Žygelis 1891 Kauno suėmimas 1941 Lietuva
139 Stanislava Žygelienė 1888 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. 1943-11-04 grįžo
140 Stefanija Žygelienė 1907 Kėdainių tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
141 Vytautas Žygas 1917 Švenčionių suėmimas 1946 Kemerovo sr.
142 Vincas Žygas 1902 Švenčionių suėmimas 1944 Irkutsko sr. 1956-02-02 grįžo
143 Viktoras Žygas 1918 Švenčionių suėmimas 1945 Komija 1958-05-21 grįžo
144 Romualdas Žygas 1931 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03 negrįžo
145 Rimantas Žygas 1943 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. grįžo
146 Povilas Žygas 1905 Švenčionių suėmimas 1944 Komija 1956-08-07 grįžo
147 Juozas Žygas 1919 Panevėžio suėmimas 1953 Komija 1956-10-23 grįžo
148 Jonas Žygas 1902 Pasvalio suėmimas 1944 Lietuva mirė kalėjime
149 Gerutis Žygas 1937 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-04-28 negrįžo
150 Blažiejus Žygas 1890 Švenčionių suėmimas 1945 Komija 1958-05-21 grįžo