LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
1 Henrikas Žyvuška 1921 suėmimas Saratovo sr.
2 Juzefas Žyvoronekas 1926 suėmimas Ukraina
3 Roza Zyvienė 1894 Raseinių tremtis 1941 Komija 1956 grįžo
4 Bronislavas Žyvica 1924 suėmimas Saratovo sr.
5 Mauša Zyvas 1896 Raseinių tremtis 1941 Komija mirė tremtyje
6 Aviva Zyvaitė 1927 Raseinių tremtis 1941 Komija 1956 grįžo
7 Edvardas Žytlinskis 1894 suėmimas Maskvos sr.
8 Janas Žytkovskis 1898 suėmimas Ukraina
9 Adamas Žyromskis 1901 suėmimas Ukraina
10 Ona Žyprienė 1896 Skuodo tremtis 1948 Tomsko sr. grįžo
11 Tomašas Žypeckis 1900 suėmimas Saratovo sr.
12 Juzefas Zynovičius 1904 suėmimas Ukraina
13 Henrikas Zynovičius 1922 suėmimas Ukraina
14 Vladė Žymontaitė 1926 Klaipėdos suėmimas 1950 Irkutsko sr. 1956-07-09 grįžo
15 Kazys Zymonas 1918 Šakių suėmimas 1945 Lietuva
16 Kazimieras Zymonas 1896 Jurbarko suėmimas 1945 Lietuva
17 Zofija Žymantienė 1902 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-24 grįžo
18 Stasė Žymantienė 1910 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
19 Pranė Žymantienė 1885 Tauragės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1960-03-22 grįžo
20 Petronėlė Žymantienė 1898 Kelmės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-03-18 grįžo
21 Ona Žymantienė 1901 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
22 Olė Žymantienė Šiaulių represuotas 1941
23 Ksavera Žymantienė 1898 Radviliškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-30
24 Emilija Zymantienė 1898 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
25 Vytautas Žymantas 1924 Kelmės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-03-18 grįžo
26 Vladas Žymantas 1910 Kauno suėmimas 1945 Komija 1952-02-05
27 Viktoras Žymantas 1913 Šiaulių represuotas 1941
28 Stepas Žymantas 1914 Raseinių suėmimas 1945 Komija 1946-09-18
29 Pranas Žymantas 1893 Radviliškio suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
30 Pranas Žymantas 1928 Šilalės suėmimas 1950 Komija 1955-02-27
31 Povilas Žymantas 1888 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
32 Petras Žymantas 1932 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
33 Liudas Žymantas 1940 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
34 Klemensas Žymantas 1922 Šilalės suėmimas 1950 Komija 1955-03-11
35 Kazys Žymantas 1918 Kelmės suėmimas 1952 Archangelsko sr. 1955-06-09
36 Juozas Žymantas 1907 suėmimas 1948 Komija 1956-05-15 negrįžo
37 Juozas Žymantas 1903 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
38 Jonas Žymantas 1885 Tauragės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1960-03-22 grįžo
39 Jonas Žymantas 1884 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
40 Henrikas Žymantas Šiaulių represuotas 1941
41 Česlovas Žymantas Šiaulių represuotas 1941
42 Boleslovas Žymantas 1929 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-24 grįžo
43 Augustas Žymantas 1904 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
44 Antanas Žymantas 1881 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
45 Aleksas Žymantas 1926 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
46 Vladas Zymantas 1932 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
47 Ipolitas Zymantas 1930 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
48 Antanas Zymantas 1888 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
49 Zofija Žymantaitė 1937 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
50 Marija Žymantaitė 1922 Tauragės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1960-03-22 grįžo