LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
1 Zigmas Petrulevičius 1898 suėmimas 1945 Lietuva
2 Jokūbas Jonutis 1923 Kelmės suėmimas 1950 Komija
3 Berta Piekienė 1899 Pakruojo tremtis 1949 Irkutsko sr. negrįžo
4 Julius Ylakavičius Mažeikių represuotas 1941
5 Jonas Agintas 1867 Šilutės tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
6 Juozas Zakaraitis 1909 Lazdijų suėmimas 1946 Lietuva
7 Martynas Juodis 1908 Kaišiadorių suėmimas 1947 Mordovija
8 Antanas Planavičius 1912 Lazdijų suėmimas 1951 Kazachija
9 Vladislavas Žandovskis 1901 suėmimas Maskvos sr.
10 Kazys Alionis 1927 Kaišiadorių suėmimas 1945 Komija grįžo
11 Juozas Pocevičius 1921 Marijampolės suėmimas 1947 Kursko sr.
12 Vladas Jurevičius 1925 Švenčionių suėmimas 1944 Lietuva
13 Michalas Jurgelevičius 1913 suėmimas Maskvos sr.
14 Morisas Ambrazius suėmimas 1941 Kazachija
15 Bronislava Žėglienė 1904 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
16 Danutė Irena Andrejauskaitė 1932 Biržų tremtis 1941 Tomsko sr. grįžo
17 Vladislava Andrijauskienė 1923 Ignalinos tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
18 Janas Antonas Andruškevičius 1917 suėmimas Ukraina
19 Elena Zigmantienė 1897 Ignalinos tremtis 1940 Kazachija grįžo
20 Jonas Arbačiauskas 1891 Radviliškio suėmimas 1945 Lietuva
21 Ivanas Prudnikovas 1914 Vilniaus suėmimas 1947 Lietuva
22 Antanas Žilionis 1900 Prienų suėmimas 1944 Lietuva
23 Vaclovas Astrauskas 1944 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. negrįžo
24 Karolis Kamarauskas 1899 suėmimas 1945
25 Liudvikas Kaminskas 1891 suėmimas 1944 Archangelsko sr.
26 Juzė Pusdešrytė 1928 Vilniaus suėmimas 1946 Komija
27 Motiejus Avinas 1917 Švenčionių represuotas 1941
28 Danielius Karaliūnas 1926 Kupiškio suėmimas 1946 Gorkio sr.
29 Aleksandras Žukovskis 1899 Vilniaus suėmimas 1941 Baltarusija
30 Edvardas Bagdonas 1915 Ignalinos represuotas 1941
31 Julija Karlaitė 1910 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
32 Vincas Radzevičius Marijampolės suėmimas 1945 Lietuva negrįžo
33 Parferijus Bakanovas 1906 Kauno suėmimas 1946 Lietuva
34 Bronius Balčikonis 1891 Panevėžio suėmimas 1945 Komija grįžo
35 Elžbieta Kasperaitytė 1880 Šiaulių represuotas 1941
36 Jonas Ramanauskas 1937 Trakų tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
37 Pranas Baležentis 1926 Lazdijų suėmimas 1945 Komija
38 Vytautas Kaušakys 1922 Anykščių suėmimas 1945 Komija grįžo
39 Antanas Ratkauskas 1909 Anykščių suėmimas 1944 Lietuva
40 Antanas Raudonius 1898 Šilalės tremtis 1951 Irkutsko sr.
41 Banaitis represuotas 1941
42 Liucijus Reinikis 1901 Kretingos suėmimas 1951 Kemerovo sr.
43 Romualdas Bankovskis 1927 suėmimas Ukraina
44 Stasys Reneckis 1922 Kauno suėmimas 1947 Krasnojarsko kr. grįžo
45 Ignas Keblys 1914 Kauno suėmimas 1948 Komija grįžo
46 Stasys Rezgys 1916 Kauno suėmimas 1946 Lietuva
47 Albina Baranauskienė 1924 Prienų suėmimas 1945 Karelija grįžo
48 Juozas Rickus 1906 Kauno suėmimas 1945 Lietuva
49 Juozas Kenstavičius 1878 Šalčininkų represuotas 1941
50 Vincas Baronas 1899 suėmimas 1941 Krasnojarsko kr.