LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
1 Domas Abakanavičius 1939 Akmenės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. grįžo
2 Klemensas Abakanavičius 1908 Akmenės suėmimas 1948 Komija
3 Marija Česlova Abaravičienė 1906 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
4 Bronius Abaravičius 1914 Ignalinos suėmimas 1945 Saratovo sr.
5 Leonas Abaravičius 1897 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
6 Juozas Abaravičius 1936 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
7 Aldona Stanislova Abaravičiūtė 1940 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
8 Vida Antanina Abaravičiūtė 1936 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
9 Stanislava Abaravičiūtė 1938 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
10 Anelė Abarienė Ignalinos tremtis 1941 Tomsko sr.
11 Bronius Abaris Ignalinos tremtis 1941 Tomsko sr.
12 Jonas Abaris 1906 Ignalinos tremtis 1941 Krasnojarsko kr.
13 Stasys Abaris 1924 Utenos suėmimas 1945 Kalinino sr.
14 Ona Abariūnaitė 1910 Zarasų suėmimas 1945 Komija
15 Juozas Abarius 1889 Zarasų suėmimas 1945 Komija
16 Petras Abarius 1920 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva
17 Povilas Abarius 1908 Zarasų suėmimas 1945 Komija grįžo
18 Bronė Abarytė Ignalinos tremtis 1941 Tomsko sr.
19 Stasė Abarytė Ignalinos tremtis 1941 Tomsko sr.
20 Uršulė Abarytė Ignalinos represuotas 1941
21 Albinas Abazoris 1923 Biržų suėmimas 1945 Komija
22 Janas Abcevičius 1923 suėmimas Ukraina
23 Leonas Abdulskis 1912 Klaipėdos suėmimas 1947 Lietuva
24 Ona Abeciūnaitė 1923 Lazdijų suėmimas 1945 Komija grįžo
25 Julius Abeciūnas 1927 Alytaus suėmimas 1945 Lietuva
26 Kazys Abeciūnas 1899 Alytaus suėmimas 1945 Archangelsko sr.
27 Ona Abeciūnienė 1909 Lazdijų suėmimas Tiumenės sr. grįžo
28 Mina Abeliovienė 1901 represuotas 1941
29 Petras Abeliūnas 1905 Tauragės suėmimas 1945 Archangelsko sr.
30 Stasė Abelkytė 1927 Mažeikių tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
31 Antanas Ablingis 1879 Plungės suėmimas Karelija
32 Juozas Ablingis 1908 Plungės suėmimas 1945 Krasnojarsko kr. grįžo
33 Vlada Sofija Abraitienė 1911 Kauno represuotas 1941
34 Šarūnas Abraitis 1939 Kauno represuotas 1941
35 Vincas Abraitis Kauno suėmimas 1946 Komija grįžo
36 Vincas Abraitis 1903 Kauno represuotas 1941
37 Vladas Abraitis 1914 Vilkaviškio suėmimas 1948 Lietuva
38 Magdė Abramavičienė 1893 Kauno tremtis 1948 Irkutsko sr.
39 Salomėja Abramavičienė 1915 Širvintų tremtis 1951 Tomsko sr.
40 Ona Abramavičienė 1901 suėmimas 1941
41 Adomas Abramavičius 1922 Vilkaviškio suėmimas 1945 Lietuva
42 Adomas Abramavičius 1930 Alytaus suėmimas 1951 Komija grįžo
43 Albinas Abramavičius 1905 Širvintų tremtis 1951 Tomsko sr.
44 Algimantas Abramavičius 1928 Alytaus tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
45 Antanas Abramavičius 1906 Prienų suėmimas 1947 Komija
46 Arvydas Abramavičius 1932 Alytaus tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
47 Audrius Viktoras Abramavičius 1940 Alytaus tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
48 Benjaminas Jonas Abramavičius 1936 Širvintų tremtis 1951 Tomsko sr.
49 Jonas Abramavičius 1914 Šiaulių suėmimas 1944 Lietuva
50 Juozas Abramavičius 1904 Prienų suėmimas 1945 Lietuva