LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
1 Antanas Aidukas 1921 Kupiškio suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
2 Adolfas Ajutis 1923 Biržų suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
3 Stasys Akavickas 1923 Mažeikių suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
4 Vaclovas Akučka 1915 Telšių suėmimas 1945 Kemerovo sr. žuvo kaip partizanas
5 Bronius Aleksandravičius 1925 Lazdijų suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
6 Pranas Aleksiejūnas 1919 suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
7 Kazimieras Ališauskas 1909 Ukmergės suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
8 Jonas Altaravičius 1904 Tauragės suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
9 Vincas Ambrazevičius 1920 Prienų suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
10 Stasys Ambrozaitis 1918 Kelmės suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
11 Jonas Andrejauskas 1918 Kauno suėmimas 1940 Lietuva žuvo kaip partizanas
12 Jonas Andriuška 1916 Telšių suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
13 Bronius Andruška 1912 Kelmės suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
14 Petras Anužis 1908 Skuodo suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
15 Antanas Astrauskas 1927 Rokiškio suėmimas 1947 Lietuva žuvo kaip partizanas
16 Liudas Augas 1931 Kėdainių suėmimas 1949 Lietuva žuvo kaip partizanas
17 Kostas Augustinavičius 1922 Vilniaus suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
18 Vaclovas Augustinavičius 1921 Šilutės suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
19 Juozas Aukštikalnis 1917 Biržų suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
20 Vytautas Aukštikalnis 1921 Kupiškio suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
21 Vytautas Averka 1917 Varėnos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
22 Petras Aviža 1909 Ukmergės suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
23 Antanas Bacevičius 1911 Šakių suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
24 Juozas Bagdonas 1908 Šilalės suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
25 Vytautas Bakanauskas 1920 Varėnos tremtis 1946 Sverdlovsko sr. žuvo kaip partizanas
26 Antanas Bakšys 1923 suėmimas žuvo kaip partizanas
27 Jonas Bakys 1928 Jurbarko suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
28 Antanas Balčiauskas 1932 suėmimas 1951 Lietuva žuvo kaip partizanas
29 Juozas Balčius 1919 Varėnos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
30 Vladas Bardzilauskas 1927 Alytaus suėmimas 1945 Komija žuvo kaip partizanas
31 Jonas Barkauskas 1881 Kauno suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
32 Justinas Baukus 1920 Šakių suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
33 Jonas Beloglovas 1913 suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
34 Petras Benetis 1919 Kretingos suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
35 Vytautas Beniulis 1922 Jurbarko suėmimas 1945 Komija žuvo kaip partizanas
36 Alfonsas Bernotėnas suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
37 Antanas Bindokas 1907 Vilkaviškio suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
38 Jonas Bislys 1910 Utenos suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
39 Jonas Bitkevičius 1923 Utenos suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
40 Antanas Blieka 1917 Rokiškio suėmimas 1941 Lietuva žuvo kaip partizanas
41 Konstantinas Blynas 1913 Panevėžio suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
42 Jonas Borisas 1919 Varėnos suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
43 Juozas Boza 1922 Alytaus suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
44 Jurgis Brastauskas 1929 Marijampolės suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
45 Juozas Bražas 1911 Kelmės suėmimas 1945 žuvo kaip partizanas
46 Ignacas Pranciškus Braziulis 1927 Šiaulių suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
47 Juozas Brindza 1900 Alytaus suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
48 Danius Bružas 1929 suėmimas 1950 Lietuva žuvo kaip partizanas
49 Justinas Bružas 1913 suėmimas 1947 Lietuva žuvo kaip partizanas
50 Antanas Bubnys 1925 Prienų suėmimas Lietuva žuvo kaip partizanas