LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Lagerių grupė: Vorkutlag

Kraštas/respublika: Komi ASSR

Valstybė: RSFSR