LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Altajaus kr.(vėliau Novosibirsko kr.)

Valstybė: RSFSR