LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Stalingrado sr. (d. Volgogrado sr.)

Valstybė: RSFSR