LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Belyj Jar

Kraštas/respublika: Tomsko

Valstybė: RSFSR