LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Abez, Intalag

Kraštas/respublika: Komi ASSR

Valstybė: RSFSR