LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Soloveckije ostrova (USLON)

Kraštas/respublika: Archangelsko

Valstybė: RSFSR