LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Berezniki

Kraštas/respublika: Archangelsko

Valstybė: RSFSR