LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Perchino, Sevželdorlag

Kraštas/respublika: Archangelsko

Valstybė: RSFSR

 Perchino, Konošos raj. Archangelsko sr., Sevželdorlago punktas. Lietuvos gyventojai šiame lagerio punkte kalėjo 1950 – 1953 m. Kalėjo iš viso apie 1000 kalinių, pusė iš jų sudarė politiniai kaliniai.[1] Pagrindiniai darbai sudarė miško kirtimą. Darbo diena truko 8 val., bet sunkus fizinis darbas ir prastas maistas labai išsekindavo kalinius. Maistas buvo ne tik skurdus, bet ir prastos kokybės. Nuo pašvinkusios žuvies kaliniai dažnai apsinuodydavo.[2] Iškirtus miško ruožą, kaliniai buvo pervežami į kitą lagerio punktą.[1] Al-131 Aleksas Vaicekauskas.

[2] AL-131 Aleksas Vaicekauskas.