LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Podiuga, Sevdvinlag

Kraštas/respublika: Archangelsko

Valstybė: RSFSR